Circusvergunning rechtmatig geweigerd in het belang van openbare orde en veiligheid

De burgemeester van Leeuwarden weigert een circusvergunning. Per jaar worden maar drie vergunningen verleend, anders komen de openbare orde en veiligheid in gevaar. De rechtbank acht dit rechtmatig. Zie LJN: BX8411

Ik schreef eerder over de weigering van een circusvergunning. Zie hier.

Vergelijk deze zaak met LJN: BX6072 waarin de rechtbank meer uitleg geeft over de betekenis van de weigeringsgrond ‘openbare orde’. In deze zaak is de weigering van een evementenvergunning voor een hobbystoffenbeurs onrechtmatig.