Omwonenden proberen evenementen (circus, dancefestival, studentenfeest) te weren uit buurt

cropped-myphoto-8.jpgIn meerdere zaken proberen omwonenden allerlei evenementen te weren uit hun buurt. In alle zaken blijkt dit onsuccesvol. De burgemeester heeft terecht een evenementenvergunning verleend. Het circus, dancefestival en studentenfeest mogen gewoon doorgaan. Lees verder

Omwonenden stappen tevergeefs naar rechter vanwege verlenen evenementenvergunning

cropped-IMG_3783.jpgOmwonenden vrezen ernstige geluidsoverlast van een muziekfestival. De burgemeester heeft al de evenementenvergunning verleend. De omwonenden stappen tevergeefs naar de voorzieningenrechter. Volgens de rechter is er geen onduldbare overlast te verwachten. Lees verder

Circusvergunning rechtmatig geweigerd in het belang van openbare orde en veiligheid

De burgemeester van Leeuwarden weigert een circusvergunning. Per jaar worden maar drie vergunningen verleend, anders komen de openbare orde en veiligheid in gevaar. De rechtbank acht dit rechtmatig.  Lees verder

Omwonenden jazzfestival vechten tevergeefs evenementenvergunning aan vanwege overlast

De burgemeester van Rotterdam verleent een evenementenvergunning voor een jazzfestival. Omwonenden stappen naar de bestuursrechter omdat geen rekening is gehouden met de overlast veroorzaakt door de muziek en wildplassers. De voorzieningenrechter wijst het verzoek tot voorlopige voorziening af.

Zie LJN: BX4919

Verlenen van evenementenvergunning voor overlastveroorzakend feest niet in strijd met art. 8 EVRM

De burgemeester verleent een evenementenvergunning voor een feest. Omwonenden zijn het daarmee oneens en stellen dat de overlast van het feest inbreuk maakt op hun recht op priveleven uit art. 8 EVRM. De Afdeling acht dit onjuist en stelt dat de vergunningverlening rechtmatig is. Lees verder