Cofeeshop definitief gesloten op grond van 13b Opiumwet

De burgemeester van Middelburg sluit coffeeshop Sixty Two in Middelburg op grond van artikel 13b Opiumwet definitief. Ook trekt hij de de exploitatievergunning en het verlof alcoholvrij van de exploitant in. De coffeeshop heeft drugs aan een minderjarige verkocht. Eerder is dat ook drie keer geconstateerd, waarna de coffeeshop al eens voor drie maanden en zes maanden is gesloten.  De exploitant verzoekt om voorlopige voorziening. Dit verzoek wijst de voorzieningenrechter af. Er is hier geen sprake van een punitieve sanctie. Daarnaast is de belangenafweging niet onredelijk geweest. De voorzieningenrechter overweegt:

‘Verweerder  (de burgemeester)  heeft dan ook in redelijkheid kunnen komen tot het besluit coffeeshop Sixty Two definitief te sluiten. Dat, zoals eiser ter zitting heeft betoogd, de paspoorten zelf niet waren vervalst maar voorzien waren van oude foto’s doet hier naar het oordeel van de rechtbank niet aan af. De exploitant van de coffeeshop dient ervoor zorg te dragen dat een deugdelijke controle plaatsvindt en de fouten bij de leeftijdscontrole komen naar het oordeel van de rechtbank volledig voor het risico van de exploitant. Het is een feit van algemene bekendheid dat jongeren zullen proberen om de leeftijdscontrole te omzeilen en het is aan de exploitant om zijn bedrijfsvoering zo in te richten dat met zekerheid kan worden vastgesteld dat niet aan een minderjarige wordt verkocht. Dat het de politie zelfs enige tijd kostte om vast te stellen dat de desbetreffende jongen minderjarig was, leidt niet tot een ander oordeel.’

Zie LJN: BL6170.