Onderzoek: het leger als medehandhaver van openbare orde

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onderzoek laten verrichten over de inzet van de krijgsmacht bij ordehandhaving ten tijde van grote crises. Zie hier voor het onderzoek.

Het Ministerie meldt op zijn website:

‘Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Defensie gezamenlijk uitgevoerd door de Politieacademie, Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid en Nederlandse Defensieacademie.

Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de precieze behoefte aan bijstand van de krijgsmacht voor de handhaving van de openbare orde tijdens grootschalige crises, aanvullend aan die van de politie en de Koninklijke Marechaussee. De mogelijke inzet van de krijgsmacht bij de handhaving van de openbare orde heeft tot doel het voorzettingsvermogen van de politie en Koninklijke Marechaussee te vergroten.

Dit onderzoek is stap 1 in een breder onderzoek. Dat wil zeggen dat de resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor een vervolgonderzoek (stap 2). Daarin moet beantwoord worden wat een mogelijke inzet van de krijgsmacht ten behoeve van de handhaving van de openbare orde vraagt in termen van opleiding, oefening, uitrusting en regelgeving. Tot slot volgt stapt 3, de besluitvorming.’