Coffeeshops gesloten op grond van artikel 13b Opiumwet

In de maanden juni/juli 2010 zijn meerdere uitspraken verschenen op het gebied van sluitingen van coffeeshops op grond van artikel 13 Opiumwet.

De burgemeester van Zutphen sluit een coffeeshop voor drie maanden wegens de aanwezigheid van meer dan 69 kilogram aan softdrugs. Dit is meer dan de maximaal toegestane 500 gram handelsvoorraad. Dat de drugs in een woning boven de coffeeshop is aangetroffen, doet voor de rechter niets af aan de rechtmatigheid van de sluiting van de coffeeshop. Zie LJN: BM8660.

In Rotterdam wordt ook een coffeeshop gesloten wegens een teveel aan aanwezige handelsvoorraad. Bovendien werd in deze coffeeshop meer softdrugs per transactie verkocht dan de maximale hoeveelheid van 5 gram per transactie. Een klant kocht namelijk 9 joints van 1,5 gram. De exploitant haalt bij de Afdeling bakzeil: de sluiting is rechtmatig. Zie LJN: BN2660.

De Afdeling acht een sluiting voor onbepaalde tijd van een horecabedrijf op grond van artikel 13b Opiumwet rechtmatig. De inrichting was al twee maal eerder gesloten wegens verkoop van softdrugs. De huidige exploitant was bij die sluitingen echter niet betrokken. De Afdeling herhaalt dat persoonlijke verwijtbaarheid van de exploitant echter geen rol speelt bij de rechtmatigheid van de sluit. Zie LJN: BN2646.