Intrekking exploitatievergunning horeca wegens geweldsincident

In maart 2010 loopt een exploitant van een Gronings café met een mes vanuit de horeca-inrichting naar een man. Er volgt een vechtpartij waarbij de man in zijn gezicht wordt geschopt en bespuugd. De burgemeester van Groningen trekt in juni 2010 wegens dit incident de exploitatievergunning op basis van de APV in. De exploitant verzoekt tevergeefs om een voorlopige voorziening:

“Gelet op de ernst van en de zich herhalende geweldsincidenten vanuit de horeca-inrichting van verzoeker acht de voorzieningenrechter de door verweerder verrichte belangenafweging niet onredelijk en is de intrekking van de verleende exploitatievergunning in het onderhavige geval niet als disproportioneel aan te merken.”

Zie LJN: BN2931