De Vereniging van Eigenaren en een erotische massagesalon

In een bedrijfsverzamelgebouw vestigt zich, met verlof van de gemeente, een erotische massagesalon. De eigenaren van de omliggende appartementen zijn daar niet blij mee en stellen dat de salon in strijd is met het splitsingsreglement. Artikel 17 lid 5 van dat reglement verbiedt de uitoefening van een bedrijf of beroep dat in strijd is met de goede zeden. De vereniging van eigenaren vordert daarom bij de rechter een verbod om het pand in gebruik te nemen als erotische massagesalon.

De voorzieningenrechter stelt dat een seksinrichting in het normale spraakgebruik en daarmee objectief gezien in strijd is met de goede zeden.  Daardoor is hier sprake van strijd met het splitsingsreglement. Dat de gemeente verlof heeft gegeven doet daar niets aan af. Het gevorderde verbod wordt toegewezen. Zie LJN: BL3501