Hof: Dierenasiel moet vertrekken vanwege overlast

In Aarle-Rixtel is een dierentehuis gevestigd, alwaar 1500 katten en 60 honden wonen.  De activiteiten van het asiel zijn in strijd met het bestemmingsplan. Het college van B&W hebben handhavend opgetreden en een dwangsom opgelegd, maar zijn niet van plan om de dwangsom te innen. De buren van het asiel klagen over geluids- en stankoverlast en stappen naar de civiele rechter. Zij vorderen:

“primair: staken c.q. beëindigen van de illegale activiteiten,
subsidiair: het treffen van voldoende voorzieningen om de geluids- en stankoverlast tot nihil te reduceren door middel van een zogenaamde “ophokplicht”,
meer subsidiair: verbieden van het aanvoeren van nieuwe zieke honden en katten en te gebieden alle op het perceel Bakelseweg 27 te Aarle-Rixtel aanwezige dieren te chippen,  alles op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Stichting Dierenthuis in de kosten van deze procedure”

De rechtbank overweegt over de schade die het dierenasiel veroorzaakt:

“Het ligt voor de hand dat er, bij de aantallen dieren die nu aanwezig zijn, aan de zijde van [eisers]. sprake is van schade. Het is aannemelijk dat er stank van uitwerpselen kan en zal overwaaien en dat er geluid kan en zal worden geproduceerd, met name ook op ongelegen momenten als gedurende de avond en nacht. Stichting Dierenthuis heeft zulks weersproken, onder meer onder verwijzing naar een tweetal rapporten; een akoestisch onderzoek en een geuronderzoek, waaruit volgens Stichting Dierenthuis zou volgen dat de geluids- en stankoverlast zeer beperkt zijn en binnen de geldende normen vallen. Aan die onderzoeken kan evenwel geen beslissende betekenis worden toegekend, al was het maar omdat het niet overschrijden van een bepaald aantal decibel nog geenszins uitsluit dat sprake kan zijn van hinder (de hinder is immers ook van de aard, duur en moment van produceren van het geluid afhankelijk). Het is verder voldoende aannemelijk dat potentiële kopers van de onroerende zaken door de aanwezigheid van een zo groot aantal katten en honden zullen worden afgeschrikt; het argument van Stichting Dierenthuis dat zij aangetrokken zullen worden door de te verwachten neerwaartse bijstelling van de WOZ-waarde is uiteraard niet serieus te nemen. De voorzieningenrechter gaat er daarom vanuit dat Stichting Dierenthuis overlast veroorzaakt en dat daardoor [eisers]. – op zijn minste genomen immateriële – schade lijden.”

De rechtbank bepaalt vervolgens dat het dierenasiel de strijdige activiteiten na oktober 2010 moet staken. Daarnaast moeten tot die tijd de bakken met ontlasting van de dieren verplaatst en gesloten te worden. De rechtbank verbindt aan alle veroordelingen  een dwangsom van 1000 euro per dag.

Zie LJN: BM2908. (Het dierenasiel zit inmiddels met de handen in het haar. De SP heeft Kamervragen over de kwestie gesteld. Zie hier.)

Update januari 2011: het Hof in Den Bosch bevestigt de uitspraak van de rechtbank. Zie LJN: BP1956