Gedragsaanwijzing Voetbalwet sneuvelt bij strafrechter

De officier van justitie legt een man een gedragsaanwijzing op grond van de Voetbalwet (509hh Wetboek van Strafvordering). De rechtbank verklaart het beroep daartegen gegrond:

“De rechter stelt vast dat de rechtbank niet beschikt over het proces-verbaal van de regiopolitie Brabant Zuid-Oost met voormeld parketnummer. De rechter moet op grond van artikel 509hh van het Wetboek van Strafvordering een eigen afweging maken omtrent het bestaan van ernstige bezwaren tegen betrokkene ter zake van overtreding van de artikelen 141 en/of 300 van het Wetboek van Strafrecht. De rechter is van oordeel dat onvoldoende is gebleken van deze ernstige bezwaren tegen betrokkene uit de (voor de rechtbank beschikbare) betrekkelijke stukken met bovenstaand RK-nummer. “

Zie LJN: BP8553.

Zie ook hier.