Reportage Youtube over aanpak overlast: hoe kunnen we buren eerder helpen?

De snel om zich heen grijpende verstedelijking leidt vaak tot spanningen in de samenleving. Overlast is daar een van. Als de overlast dramatische vormen aanneemt, lijkt ontruiming de enige optie. Of is er ook een andere aanpak mogelijk? En zo ja, welke juridische instrumenten hebben we daarvoor nodig? Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid legde deze vragen voor aan Groningse wetenschappers.

Wat kunnen we anders doen als het uit de hand dreigt te lopen en ontruiming de enige mogelijkheid lijkt? Op verzoek Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid zocht dr. Michel Vols het uit, samen met zijn collega’s van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). 34 Woningcoöperaties werkten mee aan het onderzoek; 54 casussen werden nauwkeurig bekeken. Het onderzoek is een van de vlaggenschip-projecten op het gebied van Sustainable society, een van de Onderzoekspeerpunten van de RUG.

De reportage werd gemaakt door Unifocus. Het online videomagazine Unifocus belicht wekelijks onderwerpen die annex zijn met de Rijksuniversiteit Groningen, op het gebied van onderzoek (en samenleving), studentenleven, onderwijs, beleid en internationalisering.

Helpt het als rechter en overlastgever elkaar knuffelen?

drugsverbodDe huidige, juridische aanpak van overlast slaat geen deuk in een pakje boter. Een rechtspraak die meer op het oplossen van problemen is gericht, kan voorkomen dat steeds weer dezelfde mensen overlast veroorzaken en hun slachtoffers traumatiseren.

Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft in 2012 70 duizend mensen gevraagd of ze overlast van hun buren ondervinden. Uit dat onderzoek blijkt dat 6 procent van de Nederlanders vaak overlast heeft van hun directe buren en 13 procent soms. De klachten varieerden van ‘mijn buurman heeft een koffieapparaat dat bromt’ tot ‘mijn buurman heeft een kettingzaag en daarmee komt hij door de muur heen.’ De range loopt met andere woorden van gezeur tot terreur. Lees verder

Overlast aanpakken met gedragsaanwijzingen: antwoord op de meest gestelde vragen

OverlastOverlast in en rond huurwoningen kan worden aangepakt met gedragsaanwijzingen. In 2013 werd de gedragsaanwijzing door het publiek uitgeroepen als meest innovatieve juridische idee wereldwijd. Veel corporaties en gemeenten willen aan de slag met dit instrument, maar hebben nog wel een aantal vragen. Ik heb de meest gestelde vragen op een rijtje gezet.

1. Wat is een gedragsaanwijzing?

Een gedragsaanwijzing is een voor een overlastveroorzakende huurder geldend gebod (‘verplichting tot het doen van iets’) of een verbod (‘verplichting tot het nalaten van iets’). Voorbeelden zijn een verbod op het hebben van een hond, een verbod op pianospel in de nacht, een verbod op het ontvangen van drugsverslaafden, een contactverbod of een gebod om hulpverlening in de woning te aanvaarden. Lees verder

Vereniging van Eigenaars (VVE) vordert bij rechter een verbod op geluidsoverlast

geluidsoverlastDe leden van een VVE ondervinden veel geluidsoverlast van een bewoner van een appartement. De bewoner tikt op de verwarmingsleidingen en slaat op de metalen deur. De leden van de VVE stappen naar de rechter en vorderen op grond van het burenrecht een verbod op geluidsoverlast. Het gerechtshof wijst deze vordering af, omdat het verbod te onduidelijk is. Lees verder