Gemeenten nemen maatregelen tegen woonoverlast

In 2009 ondertekenden veertig gemeenten een manifest waarin de bestrijding van overlast en verloedering prioriteit wordt gegeven. Nu wordt daar concreet invulling aan gegeven. De gemeenten ondernemen activiteiten op het gebied van jeugdoverlast, alcohol, drugs, uitgaansoverlast, verloedering, woonoverlast, burgerparticipatie, veiligheidshuizen, nazorg aan detentieverlaters en veelplegers. Zie hier voor het plan met de maatregelen.