Goals op trapveldje verwijderd wegens geluidsoverlast omwonenden

Inwoners van de gemeente Helmond ervaren veel overlast van jongeren die voetballen en rondhangen op een trapveldje. Het trapveldje is door de gemeente ingericht. De bewoners stappen (na veel onderhandelen met de gemeente) uiteindelijk naar de civiele rechter en eisen dat de goals op het trapveld worden verwijderd.

De voorzieningenrechter dient eerst uit te maken of de ondervonden overlast onrechtmatig (in de zin van artikel 6: 162 Burgerlijk Wetboek) is. Hij betrekt daarbij meerdere omstandigheden:

“De eerste omstandigheid is dat op grond van de gedingstukken, het verhandelde ter zitting en de uitlatingen van [eiser sub 1] voldoende aannemelijk is geworden dat de voetballende jongeren op het trapveld aan [plein] te [woon[woonplaats] ernstige geluidsoverlast veroorzaken door het trappen van ballen tegen de metalen goals en ballenvangers, waardoor[eisers] onder meer telkenmale worden beroofd van hun avond- en weekendrust. In elk geval is er elke dag de gehele tijd de voortdurende dreiging dat dit zal plaatsvinden. Zo hebben[eisers] verklaringen van omwonenden overgelegd waarin de ondervonden last wordt geconcretiseerd, zijn[eisers] al sinds 2001 met de Gemeente in conclaaf over een oplossing voor de geluidsoverlast en mag bovendien worden aangenomen dat de burgemeester van de Gemeente de onder r.o. 2.9. genoemde buurtbijeenkomst niet had bezocht indien de overlast niet ernstig zou zijn geweest.”

Een andere omstandigheid is

“dat de Gemeente kennelijk niet in staat is om de pleinregels te handhaven die voor [plein] zijn opgesteld en om, ondanks alle zorg en aandacht die zij naar eigen zeggen voor [plein] heeft, aan genoemde hinder een einde te maken. Ook heeft de Gemeente ter zitting desgevraagd geen gerichte maatregelen kunnen noemen die als voldoende concreet en effectief kunnen worden beschouwd (het vragen van extra aandacht voor deze zaak bij jongerenwerk, straathoekwerk en politie kan niet als zodanig worden beschouwd).”

De voorzieningenrechter kenmerkt de ondervonden overlast als onrechtmatige hinder en wijst de vordering toe. De goals moeten weggehaald worden.

Zie LJN: BM4247