Handreiking en onderzoek woonoverlast verschenen

De VROM-inspectie heeft in samenwerking met het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid de Handreiking woonoverlast uitgebracht. Met behulp van deze handreiking kan woonoverlast op een effectieve en juridisch juiste wijze worden aangepakt. De handreiking is gratis hier te downloaden. De bijbehorende bijlage met veel voorbeelden, wetsteksten en modelbrieven is hier te downloaden.

Bovendien is het Onderzoek Woonoverlast verschenen. In dit onderzoek wordt een juridische analyse gemaakt van het instrumentarium om woonoverlast aan te pakken. Ook worden knelpunten in de wetgeving gesignaleerd. Bovendien is praktijkonderzoek verricht. Het onderzoek is hier te downloaden en bevat veel verwijzingen naar relevante literatuur en rechtspraak.

Eerder verschenen in het kader van hetzelfde onderzoeksproject de Evaluatie wetten Victor en Victoria en de Handreiking verloederde tuintjes.