Handreiking over aanpak van multi-probleemgezinnen met een Roma-achtergrond

cropped-onbewoonbaarverklaring.jpgHet Ministerie van Justitie heeft op 14 maart 2013 een handreiking over de aanpak van multi-problematiek bij gezinnen met een Roma-achtergrond gepubliceerd. De handreiking gaat over de aanpak gericht op multi-probleemgezinnen.

In de het rapport wordt een korte omschrijving van een multi-probleemgezin gegeven:

 

Van een multi-probleemgezin is sprake wanneer zich een opeenstapeling van problemen voordoet. Te denken valt aan langdurige werkloosheid (of uitkeringsafhankelijkheid), overlast, criminaliteit, verslaving, echtscheiding en/of psychische problemen binnen het gezin. Specifiek binnen multi-probleemgezinnen met een Roma-achtergrond kan sprake zijn van een hardnekkige problematiek, waarbij de rechten van kinderen in het gedrang komen. Het gaat dan om schoolverzuim (of het onttrekken van kinderen aan de leerplicht) en de inzet van kinderen voor (illegale) arbeid of criminele activiteiten. Om daarin verandering te brengen is de inzet van meerdere instanties van groot belang.

Download de handreiking hier.