Houden van 24 honden is in strijd met bestemmingsplan

Het college van b&w van Oss legt aan een hondeneigenaar (fokker) een last onder bestuursdwang op wegens overtreding van het bestemmingsplan. De eigenaar moet stoppen met het houden van honden op zijn perceel. De ABRvS acht dit rechtmatig. Het houden van 24 honden is dusdanig grootschalig dat niet meer gesproken kan worden van een hobby.

Zie LJN: BV5111