Buren verzoeken met succes om handhaving tegen overlastgevende buurman (parkeeroverlast)

Een man parkeert zijn vrachtwagen naast zijn woning. De buren ondervinden daar overlast van en stellen dat er sprake is van een overtreding van het bestemmingsplan. Zij dienen bij het college een verzoek tot handhaving in. Dat blijkt succesvol. Het college verplicht de buurman om de overlast te staken en legt hem een last onder dwangsom op. De rechtbank acht dit rechtmatig: handhaving tegen de overtreding is niet onevenredig. Lees verder

Gemeente pakt op basis van bestemmingsplan koikarperkwekerij bij bedrijfswoning aan

OverlastEen bewoner van Pijnacker kweekt 4000 koikarpers bij zijn bedrijfswoning. Het college van b&w legt wegens overtreding van het bestemmingsplan een last onder dwangsom op. De bewoner moet stoppen met de kwekerij. De bewoner stapt tevergeefs naar de Afdeling. Deze concludeert dat hier geen hobbymatige kweek is, maar sprake van een overtreding van het bestemmingsplan. Lees verder

Omwonenden trachten tevergeefs komt overlastgevend voetbalveld tegen te houden

Buurtbewoners vrezen overlast wegens de komst van een voetbalveld. Zij stellen dat dit trapveldje in strijd is met het bestemmingsplan (Wro) en veel overlast veroorzaakt. Dit blijkt tevergeefs. De rechtbacht verklaart het beroep ongegrond.

Lees verder

Woning vol dieren aangepakt met het bestemmingsplan

Het college van b&w past wegens overtreding van het bestemmingsplan spoedeisende bestuursdwang toe en verwijdert alle honden (behoudens drie), cavia’s, kippen, hanen en andere vogels van een perceel. De dieren veroorzaken veel overlast. De eigenaren zijn psychisch kwetsbaar, maar weigeren hulp. De rechtbank acht het toepassen van bestuursdwang rechtmatig, met uitzondering van de inbeslagname van de cavia’s en andere vogels dan kippen en hanen. Hoewel de eigenaar zeer veel verdriet hebben door het verlies van de dieren, is de inbeslagname rechtmatig. Lees verder

Buurtbewoners proberen tevergeefs overlastgevende feesten bij hotel te stoppen

De buren van een hotel in Oldenzaal klagen bij het college van b&w over overlast rondom een hotel. Daar worden feesten en partijen gegeven. Volgens de buren is dit in strijd met het bestemmingsplan en verzoeken om handhaving. Volgens de Afdeling wordt dit verzoek terecht afgewezen. Lees verder