Huisverbod opgelegd aan vrouw: contact met minderjarig kind toegestaan

De burgemeester van Haarlem legt een vrouw een tijdelijk huisverbod op. Vervolgens wordt het verbod, op grond van artikel 9 Wet tijdelijk huisverbod, verlengd. De vrouw is psychisch in de war, suïcidaal en vormt een gevaar voor haar man en kinderen. De vrouw stelt beroep in tegen deze verlenging. De voorzieningenrechter verklaart het beroep grotendeels gegrond: de burgemeester kon in redelijkheid het huisverbod verlengen. De vrouw was ten tijde van de verlenging zeker niet stabiel (zij slikte onlangs nog 14 kalmeringstabletten). Het huis- en contactverbod blijft in stand. De voorzieningenrechter verklaart een deel van het beroep gegrond. De vrouw mag wel telefonisch contact hebben met haar twaalfjarig kind. Het kind wil dat zelf ook.

Zie LJN: BL5485.