Bijna functionerende hennepkwekerij: geen basis ontbinding huurovereenkomst

Een vrouw is niet veel aanwezig in haar huurwoning. De verhuurder krijgt met moeite contact met haar. De politie doet in september 2008 een inval in de woning. De vrouw was wederom niet aanwezig. Wel werd een “nagenoeg startklare” hennepkwekerij aangetroffen, bestemd voor de teelt van 446 planten. De verhuurder vordert ontbinding van de huurovereenkomst bij de kantonrechter wegens wanprestatie van de kant van de huurder. Deze wijst de vordering toe.

Het Hof  vernietigt dit vonnis. Volgens het Hof is geen sprake van wanprestatie:

“De enkele aanwezigheid van onderdelen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van een hennepkwekerij in een woning levert – wat daarvan ook zij – op zichzelf nog geen wanprestatie op. Daarvoor is in beginsel vereist dat deze zodanig met elkaar in verband zijn gebracht en vooral in werking zijn gesteld dat sprake is van een in bedrijf zijnde hennepkwekerij. Dit kan anders zijn indien zodanige voorbereidingshandelingen voor het in bedrijf stellen van de kwekerij zijn getroffen dat reeds als gevolg daarvan overlast of gevaar ontstaat of is ontstaan voor de omgeving, bijvoorbeeld indien reeds eigenhandig door de huurder, of voor diens risico, zodanige voorzieningen in of wijzigingen aan het elektriciteitsnet zijn aangebracht dat deze – al dan niet in combinatie met vochtigheid, overbelasting of oververhitting – een acuut brandgevaar (kunnen) opleveren.”

De vordering van de verhuurder wordt vervolgens afgewezen. Zie BL5688.