Kookluchtjes zijn onrechtmatige hinder: ventilatiekanaal moet verplaatst worden

Eisers ondervinden overlast van de kooklucht van de buren. Het ventilatiekanaal voldoet niet. Volgens de rechtbank is sprake van onrechtmatige hinder (art. 5:37 BW) en moet de verhuurder/eigenaar van de woning van de buren het ventilatiekanaal aanpassen.

Zie LJN: BU7562.