Marktvergunning ingetrokken wegens dronken vechtpartij

Het college van B&W van de gemeente Groningen trekt voor drie maanden de marktvergunning van een marktkoopman in. Deze koopman heeft in juli 2009 in beschonken toestand zijn marktkraam opgesteld, ruzie gemaakt met andere koopmannen en vervolgens gevochten. Nadat de politie heeft ingegrepen vertrekt hij naar huis. De koopman is het oneens met de intrekking en verzoekt om een voorlopige voorziening. De vraag  of deze herstelsanctie in redelijke verhouding staat met het gedrag van de koopman beantwoordt de voorzieningenrechter bevestigend. Het verzoek wordt afgewezen.

Zie LJN: BL7173.