Memorie van Toelichting wetsvoorstel uitbreiding preventief fouilleren verschenen

De regering bereidt een wet voor dat het mogelijk moet maken om de mogelijkheden tot preventief fouilleren uit te breiden (nu art. 151b Gemeentewet). Zo worden een mondelinge last van een (hulp)officier van justitie (dwz: een hogere agent), incidentele fouillering, veiligheids- en vervoeringsfouillering mogelijk. 

Zie hier voor de Memorie van Toelichting.