Onderzoek naar aanpak woonoverlast verkrijgbaar bij Boom Juridische uitgevers

vols woonoverlast privelevenOp 31 oktober 2013 promoveerde Michel Vols op een onderzoek naar de aanpak van overlastveroorzakers. Het boek over de aanpak van woonoverlast in Nederland, Engeland, Wales en België is te verkrijgen bij Boom Juridische uitgevers en kan hier besteld worden.

Er is inmiddels veel aandacht voor het onderzoek naar woonoverlast en het voorstel om gedragsaanwijzingen aan overlastveroorzakers op te leggen. Zo schreven onder meer Trouw, NRC en Binnenlands Bestuur een artikel, besteedde Radio 1 aandacht aan het onderzoek en zendt EenVandaag een reportage over woonoverlast uit. Tijdens het Vragenuurtje werden op 29 oktober Kamervragen gesteld en reageerde Minister Opstelten enthousiast op het onderzoek.

De site van BJu meldt over het boek:

Dit onderzoek is gericht op de vraag hoe de lokale overheid woonoverlast bestrijdt in Nederland, Engeland, Wales en België. Bij de uitoefening van haar bevoegdheden bevindt zij zich in een lastige spagaat. Enerzijds wordt van haar verlangd dat zij actief optreedt om het recht op privéleven van de overlastslachtoffers te beschermen. Anderzijds dient zij zich op grond van grondwettelijke en verdragsverplichtingen zo veel mogelijk te onthouden van interventie in het privéleven van de overlastveroorzaker.

Vergeleken met onze buurlanden beschikt de Nederlandse lokale overheid slechts over paardenmiddelen. Het bevoegde bestuursorgaan kan overlastgevende woningen slechts sluiten. De bevoegdheden in de Engelse en Belgische wetgeving maken een genuanceerdere aanpak mogelijk. De bevoegde autoriteit kan door middel van gerichte gedragsaanwijzingen vroegtijdig aan de overlast een einde maken. Dat komt zowel de overlastslachtoffers als de overlastveroorzaker ten goede. De auteur pleit voor het introduceren van een soortgelijk instrumentarium in Nederland.

Dit boek is geschreven voor de wetenschap, praktijkjuristen en de overheid.

Bestellen kan via de website van Boom Juridische uitgevers.