Ontbinding huurovereenkomst moeder wegens criminele zoon

Een meerderjarige zoon van een huurster veroorzaakt ernstige overlast voor andere bewoners van het flatgebouw. Hij pleegt onder meer gewapende overvallen op bejaarde buren, breekt de postbussen open, gebruikt de kelderbox van een zwakbegaafde buurman voor verpakken en verstoppen van harddrugs, licht buren op en is betrokken bij diefstal bij de buren.

De verhuurder vordert ontbinding van de huurovereenkomst. Hoewel de huurster is, zo stelt de verhuurder,  ook verantwoordelijk voor het gedrag van haar zoon en komt daardoor de verplichtingen uit het huurcontract niet na. De vrouw wil de zoon niet de toegang tot de woning ontzeggen.

De rechtbank wijst deze vordering af. Het Gerechtshof wijst de vordering wel toe. Hoewel de ontbinding grote gevolgen voor huurster en haar andere gehandicapte zoon heeft, is de ontbinding gerechtvaardigd. Zie BL1018.