Overlast paarden niet aangepakt

Inwoners van Best verzoeken het college van burgemeester en wethouders handhavend op te treden tegen overlast veroorzaakt door paarden. De paarden zouden veel geluidshinder veroorzaken, hetgeen verboden is de APV van de gemeente Best.  Het college wijst dit verzoek af: de eigenaar heeft reeds maatregelen genomen. Hij heeft rubberen dempingplaten in de stal geplaatst. De inwoners doen vervolgens een nieuw verzoek. Het college wijst dit verzoek wederom af: de verzoekers hebben geen nieuwe omstandigheden gemeld. De voorzieningenrechter acht deze afwijzing rechtmatig. De Afdeling stelt dat de verzoekers wel nieuwe omstandigheden hebben gemeld in het tweede verzoek: de paarden stonden nu buiten. Desalniettemin hoeft het college niet handhavend op te treden. Bij controles van de gemeente is namelijk geen geluidshinder geconstateerd.

Zie BL5339.