Rapport problematische jeugdgroepen gepubliceerd

Het Ministerie van Justitie heeft twee rapporten over de aanpak problematische jeugdgroepen gepubliceerd:

De aanpak van problematische jeugdgroepen is een lokale aangelegenheid onder bestuurlijke regie van gemeenten. Onderhavige, landelijke rapportage is dan ook een rapportage op hoofdlijnen, die gebaseerd is op de regionale stand van zaken in 2012. Het is een cijfermatig overzicht van de aantallen hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen, gerelateerd aan de bevolkingssamenstelling en de mate van verstedelijking.Download de rapporten hier en hier.