Zeer kleine handelshoeveelheid hennep leidt tot 13b Opiumwet sluiting bedrijfspand

steegje.jpgIn een bedrijfspand treft de politie 43,5 gram hennep aan. De burgemeester besluit het pand op grond van art. 13b Opiumwet te sluiten. De voorzieningenrechter concludeert dat de burgemeester, ondanks de geringe hoeveelheid drugs, bevoegd was tot toepassen van art. 13b Opiumwet. Er is sprake van een handelshoeveelheid drugs. Toch schorst hij het besluit, omdat onvoldoende is gemotiveerd waarom het hele bedrijfspand gesloten moet worden.Zie LJN: BZ5181.