Rechtbank Amsterdam acht toepassing Voetbalwet tegen hooligan rechtmatig

De burgemeester van Amsterdam legt op grond van art. 172a Gemeentewet (de Voetbalwet ) aan een hooligan een groepsverbod en meldingsplicht op. De hooligan stapt naar de rechter. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. Incidenten die voor de inwerkingtreding van de Voetbalwet hebben plaatsgevonden kunnen volgens de rechtbank aan het groepsverbod en de meldingsplicht ten grondslag worden gelegd. Dat geldt ook voor incidenten die zich buiten Amsterdam of zelfs in het buitenland hebben voorgedaan. De hooligan heeft deel uitgemaakt van een groep die volgens de rechtbank herhaaldelijk de openbare orde heeft verstoord. Het proportionaliteitsbeginsel is niet geschonden.

Zie LJN: BW1140.