Burenruzie over hockeyveld eindigt in rechtszaak over onrechtmatige hinder

Eiser is de buurman van gedaagde. De gedaagde heeft een hockeyveld in zijn tuin aangelegd. In de tuin van eiser zijn al zeventien hockeyballen met aardige snelheid terechtgekomen. Ook klaagt hij over geluidsoverlast. Kortom, een burenruzie. Eiser vordert op grond van art. 5:37 BW dat gedaagde geen hockey meer mag spelen of andere mag laten spelen op het veld. De rechtbank oordeelt dat sprake is van onrechtmatige gevaarzetting maar legt een minder bezwarende voorzorgsmaatregel op. Het hockeydoel moet worden verplaatst, ondanks dat dit gedaagde 3000 tot 5000 euro kost.

Zie LJN: BW1239