Studiemiddag over Hoarding in Groningen

Op 28 januari spreek ik over verzameldrang (hoarding) op een studiemiddag van het Platform Sociale Psychiatrie Groningen. De volgende tekst is van de organisatie:

Zo af en toe lees je in de krant over een uit de hand gelopen burenruzie met complicaties.

Blijkt de ‘schuldige’ van zijn huis een bolwerk gemaakt te hebben waar al jaar en dag niemand zich binnen waagt. Of nog pijnlijker: ‘psychiatrisch patiënt omgekomen in brandend huis. Omwoners maakten zich al jaren ernstig zorgen…’ De brandweer kon niks beginnen door een chaos aan oude kranten en andere troep. Maar soms kan een keurige ‘verzameling’ ook ontaarden in een ‘no-go area’. Met alle nare gevolgen van vereenzaming en isolement.

Is het zomaar niks weg kunnen gooien en het overzicht verliezen? Of zit er meer achter? En nog belangrijker: hoe zijn mensen (en hun buren) effectief te helpen?

Reden voor een studiemiddag met veel ruimte voor discussie.

De middag statat onder leiding van Gerard Lohuis, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Lentis.

TRESLINGHUIS, Klaprooslaan 120, 9713 SW in GRONINGEN

13.30 aanvang (inloop en registratie vanaf 12.30)

17.00afsluiting

Sprekers:

Michel Vols, jurist RUG en internationaal onderzoeker

‘Hoarding’ kan soms tot ernstige overlast leiden. Michel zal in zijn lezing ingaan op hoe het recht op een oplossingsgerichte manier kan worde toegepast.

Nienke Vulink, psychiater AMC

In de afgelopen jaren is de wetenschappelijke en klinische kennis over patiënten met ‘hoarding’ gestegen. In deze lezing zullen de achtergronden, symptomen, comorbiditeit en behandeling worden toegelicht.

Gerard Oostelaar, trajectleider GGD IJsselland

Gaat in op het betalen van de onkosten van het opruimen en stelt dat de vervuiler dient te betalen. Hij ontmoet veel weerstand in de praktijk en laat zien hoe hij hiermee omgaat en hoe vrijwilligers ingezet kunnen worden.

Marlieke de Jonge, stafmedewerker Empowerment en praktiserend patiënt bij LENTIS

Verschillende verhalen achter een onleefbaar huis.

KOM EN DEEL UW DESKUNDIGHEID, ZORGEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN!

PRAKTISCHE INFORMATIE

Gezien de complexiteit van het thema rekenen we op breed publiek.

Accreditatie voor alle betrokken beroepsgroepen is aangevraagd.

Kosten: 25 euro

Aanmelding: Het aanmeldingsformulier vind je hier

Organisatie: PLATFORM SOCIALE PSYCHIATRIE platformsocialepsychiatrie@lentis.nl