Sluiting café door burgemeester Almere na vechtpartij rechtmatig

De burgemeester sluit op grond van art. 174 Gemeentewet en de APV een café. In en rond het café heeft een vechtpartij plaatsgevonden, waardoor er sprake was van een ernstige verstoring van de openbare orde.  De rechter acht deze sluiting rechtmatig. Lees verder

ABRvS: intrekken exploitatievergunning na brand door hennepteelt is rechtmatig

De burgemeester van Schouwen-Duiveland trekt een exploitatievergunning in. In een horeca-inrichting is namelijk een hennepkwekerij in brand gevlogen, met ernstige schade tot gevolg. De voorzitter van de ABRvS acht het niet onrechtmatig dat de burgemeester de exploitatievergunning heeft ingetrokken aangezien de openbare orde in het geding was. Lees verder

Burgemeester sluit café na vechtpartij tussen bezoekers en portiers

De burgemeester van Eindhoven sluit tijdelijk een café op grond van art. 174 Gemeentewet en de APV. De portiers van het café en bezoekers zijn betrokken geweest bij een vechtpartij. Er is daarom sprake van een (gevaar voor de) verstoring van de openbare orde. De  voorzieningenrechter wijst een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening af. Lees verder

Algehele sluiting café na grote vechtpartij en ordeverstoring onrechtmatig

De burgemeester van Leeuwarden sluit op grond van de apv café De Prins “H” voor de duur van een maand. In de directe nabijheid van het café heeft een grote vechtpartij plaatsgevonden. Er is daarom sprake van een verstoring van de openbare orde. De voorzieningenrechter acht een algehele sluiting van het café niet passend aangezien het café niet alleen uitgaanspubliek ontvangt maar overdag ook lunches verzorgt. De voorzieningenrechter schorst (met medewerking van de burgemeester) het besluit, doch uitsluitend voor zover de sluiting betrekking heeft op de uren tot 21:00.

Zie LJN: BW0674

Zie LJN: BV9772 voor een andere cafésluiting wegens een verstoring van de openbare orde (vechtpartij). Hier wordt een sluiting op grond van art. 174 Gemeentewet en de apv wel rechtmatig geacht.

Café op grond van APV door burgemeester gesloten na verstoring openbare orde / vechtpartij

In en rond een café vindt een vechtpartij tussen personeel en bezoekers plaats. De burgemeester besluit het café op grond van de APV en art. 174 Gemeentewet te sluiten. De rechter acht aannemelijk dat sprake was van een verstoring van de openbare orde en dat dit de sluiting rechtvaardigt. Lees verder