De Woningwet en de aanpak van overlast veroorzaakt door buren: kachels, rook, roet en stank

Overlast

Veel Nederlanders ondervinden overlast van rook die uit de kachel of de vuurkorf van buren komt. zo ook een inwoner van Heerenveen. Hij verzoekt het college van b&w om de Woningwet te handhaven. Het toenmalige artikel 7.3.2. van de Bouwverordening de buurman verbiedt namelijk om in een bouwwerk handelingen te verrichten waardoor op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, rook, roet, of walm wordt verspreid. Volgens het college is er geen sprake van een overtreding en weigert te handhaven. De rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn het daarmee eens.

Lees verder

Onderzoek stankoverlast en overtreding Woningwet niet zorgvuldig uitgevoerd

Burgers klagen over stankoverlast veroorzaakt door een houtkachel. Zij stellen dat de Woningwet (art. 7.3.2. Bouwverordening) wordt overtreden. Het college van b&w moet onderzoek doen en stelt een geurpanel in. Dit panel verklaart dat een stookverbod niet gerechtvaardigd is. De buren stappen naar de rechter. Het geuronderzoek acht de rechtbank niet zorgvuldig.

Lees verder

Afdeling: woonschepen zijn geen bouwwerken

Milieudefensie verzoekt het college van b&w van Groningen om handhavend op te treden tegen het hinderlijk gebruik van houtkachels op woonschepen. Het zou hier gaan om een overtreding van art. 7.3.2. van de Bouwverordening.

Het college van b&w weigert om te handhaven. De Afdeling acht dat terecht. De woonschepen zijn namelijk geen bouwwerken:

2.4. Niet in geschil is dat de woonschepen metalen constructies zijn, die in het verleden zijn gebouwd om als schip te fungeren en die nog steeds kunnen varen. Ter zitting is komen vast te staan dat de woonschepen door middel van trossen van staalkabel en met een loopplank zijn verbonden met de kade. Voorts zijn de woonschepen aangesloten op nutsvoorzieningen en op het riool. Niet in geschil is dat de aansluiting op nutsvoorzieningen en de uit de milieuregelgeving voortvloeiende aansluiting op het riool, bestaande uit een aangekoppelde buis aan de zijkant van de woonschepen, eenvoudig zijn af te koppelen. Gelet op het vorenstaande zijn de woonschepen niet zodanig met de grond verbonden als bedoeld in artikel 1.1 van de Bouwverordening en derhalve niet aan te merken als bouwwerken. Nu, gelet hierop, geen voorschriften van de Bouwverordening zijn overtreden, heeft het college zich terecht niet bevoegd geacht handhavend op te treden en het verzoek om handhaving daarom terecht afgewezen. De rechtbank heeft terecht geen grond gevonden voor een ander oordeel.

Zie LJN: BU4585.