De Woningwet en de aanpak van overlast veroorzaakt door buren: kachels, rook, roet en stank

Overlast

Veel Nederlanders ondervinden overlast van rook die uit de kachel of de vuurkorf van buren komt. zo ook een inwoner van Heerenveen. Hij verzoekt het college van b&w om de Woningwet te handhaven. Het toenmalige artikel 7.3.2. van de Bouwverordening de buurman verbiedt namelijk om in een bouwwerk handelingen te verrichten waardoor op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, rook, roet, of walm wordt verspreid. Volgens het college is er geen sprake van een overtreding en weigert te handhaven. De rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn het daarmee eens.

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de rechtbank

op goede gronden overwogen dat het college zich op basis van de uitkomsten van het onderzoek in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen, dat geen sprake is van een situatie waarin door de kachel van [belanghebbende] op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook wordt verspreid en door [belanghebbende] niet is gehandeld in strijd met artikel 7.3.2, aanhef en onder a, van de bouwverordening. De door [appellant A] en [appellant B] overgelegde lijst, waarop drie omwonenden door het plaatsen van een handtekening hebben verklaard dat zij de afgelopen jaren regelmatig overlast ondervinden van de kachel van [belanghebbende], leidt niet tot een ander oordeel. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat met het plaatsen van een handtekening onder een door Hoevers en IJkelenstam opgestelde verklaring niet duidelijk is in hoeverre sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 7.3.2. van de bouwverordening. Daarnaast betreft het slechts een gering aantal klachten en blijkt uit een door [belanghebbende] overgelegde verklaring van één van die omwonenden van 6 mei 2013, dat zij in het hele stookseizoen van 2012 tot op heden geen rook- of stankoverlast hebben ondervonden. Tot slot blijkt uit het aan het besluit op bezwaar ten grondslag gelegde advies van de gemeentelijke commissie bezwaarschriften van 22 februari 2012 dat in de periode 2002 tot en met 2011 geen andere klachten van omwonenden door het college zijn ontvangen.

Sinds 2012 bestaat het artikel 7.3.2. van de Bouwverordening bestaat niet meer, omdat de bouwverordeningen zijn komen te vervallen. Hun inhoud beleidsneutraal in het Bouwbesluit 2012 samengevoegd met de o.a. de regelgeving uit het Bouwbesluit 2003 en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit).

Toch is deze uitspraak van belang voor de interpretatie van art. 7.22 Bouwbesluit 2012. In deze bepaling is het ‘restrisico’ bij het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen gereguleerd. De bepaling verbiedt het om in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:

a) op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid;

b) overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein;

c) op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein;

d) instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.

Het gaat hier om een ‘vangnetartikel’ dat gevallen beslaat waarin niet wordt voorzien door de andere voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Onder de reikwijdte van de bepaling vallen bijvoorbeeld lawaaihinder, de opslag van stankverwekkende stoffen, gevaarlijke stapeling van materialen en illegale hennepkwekerijen. De reikwijdte van art. 7.22 Bouwbesluit 2012 is niet volledig ongelimiteerd, aangezien het volgens de regering gaat om ‘een geclausuleerde bevoegdheid die uitsluitend kan worden toegepast in de in dit artikel genoemde omstandigheden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de gemeente algemene aanvullende of nadere eisen stelt’. De regering benadrukt bovendien dat de geëiste maatregelen in verhouding moeten staan met het te bestrijden risico en dat de noodzaak van de maatregelen moet worden aangetoond.

De reikwijdte van art. 7.22 Bouwbesluit 2012 is minder ruim dan die van art. 7.3.2 Bouwverordening . In de toelichting op de Model-Bouwverordening van de VNG werd bijvoorbeeld lawaaihinder veroorzaakt door radio- en televisietoestellen onder de reikwijdte van het verbod geschaard. Art. 7.22 Bouwbesluit 2012 biedt hiervoor geen basis. Het voordeel hiervan is dat het college minder snel wordt betrokken bij burenruzies voortvloeiend uit relatief geringe overlastgevende activiteiten.

Zie ECLI:NL:RVS:2013:1576

13 thoughts on “De Woningwet en de aanpak van overlast veroorzaakt door buren: kachels, rook, roet en stank

 1. Art. 7.22 Bouwbesluit 2012 verbied dat ook kankerverwekkende stoffen uit te stoten uit schoorstenen van openhaarden of houtkachels?
  Als er rook uit de schoorsteen komt, zit daar roet bij en het stinkt. De kankerverwekkende stoffen kunnen worden gemeten.
  De gemeente heeft toch een zorgplicht. Zijn bewoners hebben toch recht op schone lucht en een onbelemmerd woongenot. Door het voorgaande zitten bewoners binnen en dienen zij alles af te sluiten om de brandlucht buiten te houden. Als de gemeente dan niet handhaaft, wat kan de klager dan nog doen?

 2. In het artikel staat dat de overlast niet voldoende is aangetoond. Kan ik mij wat bij voorstellen.
  De gemeente waar ik woon noteert milieuklachten niet en komt ook niet langs om te constateren. Laat staan dat ze metingen verrichten.
  Dus kunnen ze terecht zeggen dat ze onvoldoende meldingen hebben en geen vervuiling hebben vastgesteld. kwestie van ogen, oren en neus goed dicht houden.
  Uit het artikel haal ik ook dat de rechter het belang van goedkoop stoken belangrijker vindt dan de betreedbaarheid van de woning van de klager.
  Laatste regel geeft aan waar het eigenlijk om gaat, gemeente wil zo min mogelijk sores aan de kop.

 3. Graag wil ik (onze) ondervinding en ervaring toelichten op stank overlast van een openhaard kachel in onze straat, over de periode van october 2013 t/ m maart 2014.afhankelijk van de stand van de windrichting, hebben wij met regelmaat last van stank in onze woning, voornamelijk op de slaapkamer, een enkel keer in de hal, keuken/ woonkamer. Daar wij graag met het raam open slapen, komen wij dan tot overmaat van ramp te laat er achter wanneer wij willen gaan slapen, het is dan stikken of slikken, en raam dicht hoeft niet meer,ook gecontroleerd dat het daat werkelijk van die stoker komt,qwua rook stank en windrichting.De openhaard is er al jaren,en door de jaren heen ook overlast, maar niet zo als in de beschreven periode, en naar maten wij ouder worden en gezondheidsklachten met de luchtwegen ondervinden is dit soms niet te harden.Er is iemand komen kijken van de millieu politie, die gaf ook aan wat ik zelf al had opgezocht, schoorsteen te laag en verkeerd kapje, nu zijn ze bij die bewoner op bezoek geweest, en nu schijnt dat alles prima in orde is.Wij er op moeten letten wanneer er gestookt word en hoe lang,welke kleur rook en hoe lang deze aanhoud,dus ik moet ook nog in de kou blijven staan,en dit aan kunnen tonen via foto,s( lekkerhandig als het in de winter vroeg donker is) moeten wij dus een speciale kamera aan schaffen, hoe vaak wij deuren en ramen moeten sluiten en of wij gezondheidsklachten ondervinden, dit laatste is geen probleem.maar wanneer wij de stank ondervinden, zijn ze bij de gemeenten niet meer aan het werk, en komen niet kijken of ruiken,conclusie het is stikken of slikken, maar ik ga mijn huiswerk keurig doen.

 4. @Bertien van Rumpt:
  Hier hetzelfde verhaal. In een notendop.
  Schoorsteen van de overburen/stokers komt halverwege het dak uit. Als de wind vanuit de (voor ons) verkeerde hoek waait, dan ‘valt’ de wind over de nok naar beneden en neemt daarna de rook van de schoorsteen mee. Meestal komt de rook bij ons in de slaapkamer binnen.
  Vele malen overlast en dit zelf kenbaar gemaakt bij de stokers. Met als gevolg een stevige woordenwisseling.
  Politie 8844 gebeld. Die reageren verbaasd…nog nooit zo’n melding meegemaakt. En mensen moeten gewoon hun kachel aan kunnen steken. Zij kunnen er niets aan doen dat de wind verkeerd staat.

  Vervolgens BOA’s van de gemeente aangesproken. Die wilden eerst al niets doen, maar op aandringen zijn ze bij de stokers langsgegaan. Hun conclusies: schoorsteen hoeft niet boven de daknok uit te komen; ze gebruiken schoon hout; alles ziet er verder naar behoren uit. Bij verdere overlast moeten wij maar contact opnemen met 8844…ja, daar waar ze ons indirect voor leugenaar of zeikerds hebben uitgemaakt.

  Zelf zijn we ervan overtuigd dat ze schoon hout gebruiken en dat ze niet bewust de boel bij ons lopen te vergassen, maar het gebeurt wel.
  En het verbranden van schoon hout, betekent niet dat de rook die er vanaf komt ook schoon is. Integendeel.

  Het is gewoon van de zotte dat wij nu telkens maar moeten kijken of de kachel van de buren aan staat, want dan moet je maken dat je de ramen en deuren sluit. En dan nog….kieren zijn er altijd. Luchten is dan gewoon geen optie meer.

  Kachels zouden wat mij betreft gewoon in het algeheel verboden moeten worden.

 5. Hier in Delft hebben wij ook van die klote buren, stoken in september al tot mei bij 18 graden en maar zeggen dat het mee valt,man heeft geen kloten eeuwig vrijgezel en vrouwtje uit het buitenland,, gehaald,,en zal haar niet afvallen triest hoor dat je verplicht kankerverwekkende stoffen moet inademen,hoop dat ze er zelf ziek van worden,karma

 6. Hierbij mijn ervaring met een buren die een houtgestookte hottub op 5m van de achtergevel heeft staan en deze zeer frequent brand. Dit betekend dat als de wind richting ons huis staat echt heel het huis is vergeven is van de stank, s’nachts brand deze gewoon door en ramen kunnen hierdoor niet open! De gemeente Spijkenisse doet hier tot groot ongenoegen helemaal niets aan ze zeggen dat hij stookt volgens wetgeving!! Blijkbaar is het recht op schone lucht voor burgers in Spijkenisse niet van toepassing. Het wordt heel snel tijd dat hier paal en perk aan gesteld wordt door duidelijke wetgeving! Sigaretten mogen niet gerookt worden in openbare gelegenheden omreden dat de rook schadelijk is, hallo Den Haag wordt eens wakker!!

 7. Bij ons hebben de buren de kachelpijp op 2m5 hoogte. De gemeente Beuningen kan volgens de regelgeving niet handhaven. Mijn kinderen en wij slapen in de stankoverlast omdat de buren willen genieten van de kachel in een uitbouw. Burenbemiddeling heeft een poging gewaagd, maar de buren hebben bedankt. Vreemd dat de gemeente dit blijft toestaan. Zeker gezien de kankerverwekkende stoffen in de uitlaatgassen. Misschien jaren later de gemeente aanklachen… maar dan is het al te laat

 8. De berichten die hier staan, onderschrijf ik volhartig. Onze buren hebben een houtkachel aangeschaft “om stookkosten te verlagen”; ze hebben een CV, maar de kachel is op de CV aangesloten, zodat gas wordt bespaard. De kachel brandt dus niet af-en-toe, maar bijna constant, zeker nu het kouder wordt. Bij windstil weer of als de windrichting onze kant opkomt stinkt het in de hal, het toilet en vooral in de slaapkamer. De kleine kiertjes zijn kennelijk voldoende om de stank binnen te laten (deuren en ramen dicht!!). Gisteren was het weer extreem raak: om 23:00 naar bed (dat dachten we). De slaapkamer stonk te erg om daar te slapen. Raam openen om te luchten KON niet, want dan wordt het nog erger, dus slaapkamerdeur open gezet om de lucht te verdunnen naar de rest van het huis; een uur gewacht en toen maar naar bed. Vanmorgen: hoofdpijn (jaren niet gehad); keelpijn. Dank buren. Uiteraard hen al eerder hierop aangesproken. Hun reactie: “ja maar, we hebben de kachel juist gekocht om kosten te sparen”. Prachtig, maar je legt de lasten bij de buren. Ik ga dit ECHT niet accepteren. Er bestaat een filter ABCAT, zie Eco Solutions voor metingen en literatuur. Kost E329 inclusief installatie. Ik ga ze er opnieuw op aanspreken en eisen dat ze er wat aan doen. Ik wil graag een goede relatie met m’n buren, maar het moet wel van twee kanten komen. Dit kan niet en moet stoppen.

 9. Onze achterburen hebben op de erfgrens een soort overkapping geplaatst met daarin een houtkacheltje.Daar zitten ze op mooie zomeravonden te stoken met een rookafvoer net boven het dakje,op 1 meter afstand van onze tuin.Volgens hen kunnen wij hier geen last van hebben omdat de wind meestal uit het westen komt maar bij mooi weer is dat vaak uit oostelijke richting.Gevolg is dus dat wij niet buiten kunnen zitten en moeten slapen met de ramen dicht. Geen idee wat we hier tegen kunnen doen en wat de regels hieromtrent zijn.

 10. Ook wij wonen in zo’n buurt, een gesprek ? ik begin er niet eens aan, Gemeente heeft mond vol over milieu maar dat blijft bij een mond vol.
  Juridisch kan je niets, aanspreken betekend ontkenning of ruzie.
  Tip koop een buiten kachel of een vuurkorf, gooi dat ding vol met nat hout en ander afval en steek hem aan als de wind naar die buren staat.
  Dat is het enige wat je kan doen en als de buren stoken dan heb jij dat recht ook.
  Jouw buren besparen enorm op gas en jij kan als je jouw vuilnis er in verbrand besparen op de vuilnis heffing.
  Pas als het echt uit de hand loopt gaat een gemeente iets doen. En dan zal het op beide partijen van toepassing zijn.
  PS een filter op een rookgasafvoer kost volgens internet nog geen € 400,00.

 11. Ik stook zelf dagelijks. Natuurlijk zal de wind weleens niet gunstig waaien. Natuurlijk hebben de buren er soms last van. Maar dat kan je minimaliseren. Droog hout stoken minimale droogtijd zeker 2 jaar. Gebruik geen bewerkt hout, dus geen verf of ander middel. Gebruik “bomenhout” geen hout uit de houtzagerij bv. Maar laat gekapte bomen na gehakt te zijn minimaal 2 j drogen op de wind. Zorg dat de afvoerpijp zeker 1 meter boven de nok van het dak uitkomt. Stook nooit onder de 100 graden, dus zorg voor een optimale verbranding. Dan is er nauwelijks tot geen stankoverlast. Een kachel moet niet gesmoord worden, dan komt de verbrandings temp onder de 100 graden. Gebruik een dichte afgesloten stookunit. Geen openhaard. Afgesloten units verbranden het hout beter en er ontstaat dus minder overlast.
  Er zijn ook roetfilters te koop die geplaatst kunnen worden op einde afvoerpijp.
  Het hout moet droog zijn. Zorg voor een aanvoer van lucht aan de bovenzijde van de unit, dus niet van onder uit de unit.
  Verder kan ik melden dat het nauwelijks uitmaakt of het hard of zacht waait. Bij een goede verbranding Is er nauwelijks tot geen overlast.
  Trouwens er is subsidie op pallets kachels.

 12. Beste

  Ik heb van de woningbouw een vrief gekregen dat de houtkachel verwijderd moet worden, hij zou niet veilig zijn en open vuur, dat klopt niet de kachel is zeer hoog rendement en de rook is niet aanwezig, ik stook zeer sociaal en als mensen er last van hebben pas ik aan of uit maken, dat is nog nooit nodig geweest, reden voor verbod is een buur die mij niet moet, sinds dat ik een verbod heb laten zetten voor zijn buiten stook gedrag, hij stookte oude meubels op en andere troep wat enorm stinkt en ongezonder is dan een goed brande kachel, de problemen met deze buur bestaan trouwens al 6 jaar wegens dat mevrouw vind dat mijn kop haar niet aanstaat, nadat smaad en laster, ik zou me aftrekken op kinderen buiten en pedo zijn is ze veroordeeld tot betalen van 500 euro met proeftijd, ik heb steun gehad van slachtofferhulp. De kachel bi mij is voorzien van een insert met downdraft, dat betekend dat alles daar bovenin verbrand, ik heb geen rook, en ik slaap zelf naast het dakraam 50 cm van de schoorsteen, nooit op een incident na (heel erg mistig) had ik een lichte parfumachige houtgeur, welke niet eens vies was, heerlijke dennenlucht. Ik ben iemand met veel kennis op dit gebied, en zit op ecologie forum waar ze onderzoek doen naar schone kachels, Pter van den Berg heeft een batch rocket, een derivaat van een rocket mass heater, die nog schoner is als een CV, en pallet kachel, ik wilde dat soort bouwen, is een gemetselde versie, die garant staat voor geen enkele hinder meer, fijnstof wil ik afvangen met een electrostaat, dat zou de ultime schone kachel opleveren die maar 1/10 verbruikt aan hout, de woningbouw wil dat niet, ik mag niet meer stoken terwijl de andere 30 kachels en openhaarden juist de oorzaak zijn, ook andere mensen in deze woningbouw huizen mogen gewoon stoken, wel ik zie nogal eens veel rook, erg zwart als ze die aansteken, bij mij, gebeurd dat nooit, al 7 jaar niet, daarnaast de woningbouw zelf wil de kachel weg, ook trouwens omdat ze hand boven hooft houden van die buur, die klaagt nogal, en telkens politie aan de deur en laatst zelfs interventie team, die het trouwens niet over de kachel had maar dat ik wel overlast veroorzaak, wat helemaal niet klopt, ik ben hulpverlener, vrijwillig dan, en doe nooit harde muziek, ik ben al 61 dus wat minder wilde haren, de kachel, wel ik let ten volle op overlast, en de stank, wel andere buren hebben nog nooit wat geroken van mijn kachel, de stank die ik ook wel eens ruik, zelfs zonder kachel aan komt toch echt van andere af, open haarden vooral, en die mogen acuut verboden worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *