Rapport over de rellen van 2011 in Engeland verschenen

In de zomer van 2011 vonden in Engeland grote rellen plaats. Het Riots communities and victims panel heeft 28 maart 2012 zijn eindrapport over deze rellen uitgebracht. In dit rapport wordt ingegaan op de oorzaken van de rellen en de oorzaken daarvan.

Download het eindrapport hier. Een eerder rapport van de zelfde organisatie over de oorzaken van de rellen is hier te downloaden.

Het Home Affairs Select Committee bracht eerder al een onderzoek over de rellen uit. Zie hier. Van de politie-inspectie verscheen in 2011 ook al een onderzoek. Dat is hier te downloaden.

Gemeente dwingen tot aanpak overlast naar Engels voorbeeld?

De Engelse minister van Binnenlandse Zaken (Home Office) heeft aangekondigd een pilot te starten waarin gemeentebesturen en politie gedwongen zijn om overlast (anti-social behaviour) aan te pakken, indien de in eerdere plannen voorgestelde community trigger overgaat. Dit betekent dat er handhavend moet worden opgetreden indien vijf verschillende mensen klagen over overlast.

Nederlandse burgers proberen overheden ook soms te dwingen tot het aanpakken van overlast. Zij beroepen zich dan (tot nu toe zonder succes) op het recht op respect voor het priveleven uit art. 8 EVRM. Een effectievere manier zou zijn overheden te wijzen op de beginselplicht tot handhaving [pdf].

Het Engelse idee om slachtoffers van overlast een soort ‘recht op aanpak van overlast’ te geven, verdient nadere overdenking. Er zitten goede en slechte kanten aan. Buren kunnen elkaar pesten door voortdurend over elkaar te klagen. Het gemeentebestuur en de politie zou dan steeds (onderzoekend)  maar weer moeten optreden bij slepende burenruzies. Vijf klachten lijkt niet veel.

Een passage uit de speech:

Local crime includes, of course, anti-social behaviour.

But we know in the past the authorities have not always heard cries for help from vulnerable victims.

So we have been working with eight police forces and their local partners to test new ways of handling calls from the public about anti-social behaviour. The aim was to quickly identify the vulnerable and those who reported incidents repeatedly, and to prioritise their cases.

The eight forces have reported encouraging initial results from the trials – including better working relationships with other agencies, an improved service to the victim and the start of a shift in culture, with call handlers responding to the needs of the victim, rather than just ticking boxes.

Most importantly, forces have been able to identify high-risk individuals – often people experiencing the most horrendous abuse – who might otherwise have slipped through the net. And they have taken action to make that abuse stop.

So we will now work with police forces nationwide to share the lessons of the trials so that every community can benefit.

It’s too easy to overlook the harm that persistent anti-social behaviour causes. Many police forces, councils and housing providers are working hard, but I still hear horror stories of victims reporting the same problem over and over again, and getting no response.

Just last week I met a woman who had been telling the police about anti-social behaviour in her area for over two years – and it’s still going on.

These long-running problems – and the sense of helplessness that goes with them – can destroy a victim’s quality of life and shatter a community’s trust in the police.

That’s why we proposed a ‘community trigger’ as part of our reforms to anti-social behaviour laws. The trigger will give victims and communities the right to demand that agencies who had ignored a problem must take action.

So we are now working with a number of local authorities to test the community trigger on the ground and pilots will begin by the summer.

Zie hier.

Michel Vols.

Dit bericht verscheen ook op www.openbareorde.nl

Engelse buurtrechter effectief bij aanpak anti-social behaviour?

In 2010 schreef ik met Jan Brouwer een artikel over de voor- en nadelen van een buurtrechter. Uit de inleiding:

Nederland wordt steeds asocialer met als gevolg dat het politieke en juridische discours steeds vaker in het teken staat van het bestrijden van overlast. Van politiek links tot extreem rechts is men het er over eens dat het zich steeds nadrukkelijker aandienende overlastprobleem moet worden aangepakt. Grote woorden en grove middelen worden daarbij soms niet geschuwd. Het Tweede Kamerlid Wilders wil ‘Marokkaanse straatterroristen in knieën schieten’ en pleit voor de inzet van het leger.
Voor het merendeel doen onze parlementariërs echter verstandige voorstellen om de problemen het hoofd te bieden. Kuiken stelt voor om meer dwangsommen, bestuurlijke boetes en psychiatrische hulp in te zetten bij overlastbestrijding. Heerts kondigde na opstootjes in de Goudse wijk Oosterwei aan met een wetsvoorstel tot de invoering van de buurtrechter te komen.
Burgemeesters hebben evenzeer ideeën. Cohen pleit voor de invoering van buurtrechtbanken in Amsterdam Zuidoost. Deze speciale rechtbanken zouden door snel te straffen een afschrikwekkend effect hebben op criminele buurtbewoners.
Rechters spelen in andere Europese landen al veel langer een rol bij de aanpak van overlastgevend gedrag. Tony Blair bijvoorbeeld ruimde twaalf jaar geleden een prominente plaats in voor lokale rechters in Engeland en Wales in zijn aanval op anti-social behaviour

Klik hier voor dat artikel.

In Engeland is nu een nieuw onderzoek verricht naar de werking van buurtrechters bij de aanpak van anti-social behaviour. Jan Donoghue schrijft op Crime Talk

Anti-social behaviour is a serious and pernicious social problem in a significant number of areas and communities across Britain; its effects must not be understated or minimised. Consequently, efforts to enhance levels of engagement between affected communities and the courts should be welcomed. However, strategies to improve liaison between the judiciary and communities are certainly not unproblematic for a variety of reasons which I will discuss below. Drawing upon my own recent research (Donoghue 2010; also 2008 and 2007), I will identify the challenges and opportunities ahead for improved engagement between magistrates’ courts and our communities.

Zie verder hier op Crime Talk.