Raad van state: hennepteelt in woning leidt tot sluiting woning artikel 13b Opiumwet

Gesloten pand

Kan hennepteelt met artikel 13b Opiumwet worden bestreden? De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een bevestigend antwoord gegeven op die vraag.

In mei 2012 wordt in een woning een hennepplantage met 87 hennepplanten aangetroffen. De burgemeester van Purmerend besluit om op grond van artikel 13b Opiumwet (‘de Wet Damocles’) de woning voor een half jaar te sluiten. De bewoners stappen naar de rechter. Volgens de henneptelers is het niet mogelijk om artikel 13b Opiumwet toe te passen in het geval van hennepteelt in de woning. Zij krijgen van de rechtbank gelijk, maar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State acht de sluiting van de woning wel rechtmatig. Een hennepplantage van meer dan vijf planten is te kenmerken als handelshoeveelheid en is daarom een geldige reden om artikel 13b Opiumwet toe te passen.

Lees verder

Woningcorporatie vordert een straatverbod tegen de zoon van bewoners huurcomplex

overlast pandIn een wooncomplex ondervinden huurders veel overlast van hun zoon. Deze zoon bedreigt zijn ouders en het personeel van het complex . De ouders doen aangifte en het wooncomplex geeft de zoon een toegangsverbod, maar desondanks blijft de zoon langskomen bij zijn ouders. De verhuurder stapt vervolgens naar de rechter en vordert met succes een straatverbod. De zoon mag niet meer langs komen en zich in de straat bevinden, op straffe van een dwangsom. Lees verder

Drugshandel in een woning: mag de burgemeester op basis van 13b Opiumwet de boel dichttimmeren?

Gesloten woning Amsterdam 13 opiumwetDrugshandel in en rond woningen veroorzaakt ernstige overlast voor omwonenden. Zij zijn bang voor drugsdealers en ondervinden hinder van schreeuwend en intimiderend bezoek. In 2008 heeft de wetgever daarom de burgemeester in artikel 13b Opiumwet de bevoegdheid gegeven om een woning te sluiten (juridisch gezegd: ‘een last onder bestuursdwang op te leggen’) als in de woning drugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn. Twee recente uitspraken laten zien dat in de praktijk discussie bestaat over de toepassing van artikel 13b Opiumwet. Lees verder

Onderzoek naar aanpak woonoverlast verkrijgbaar bij Boom Juridische uitgevers

vols woonoverlast privelevenOp 31 oktober 2013 promoveerde Michel Vols op een onderzoek naar de aanpak van overlastveroorzakers. Het boek over de aanpak van woonoverlast in Nederland, Engeland, Wales en België is te verkrijgen bij Boom Juridische uitgevers en kan hier besteld worden. Lees verder

‘Burgemeesters kunnen overlast woningeigenaren niet aanpakken’

Gesloten pandBurgemeesters staan machteloos tegen woningeigenaren die ernstige geluidsoverlast veroorzaken of zich op een andere manier asociaal gedragen naar de buren. De lokale overheid kan proberen de woningen te sluiten, maar in de ogen van rechters is dat middel al snel veel te zwaar. Jurist Michel Vols stelt daarom voor om de Nederlandse Gemeentewet aan te passen opdat de lokale overheid betere instrumenten krijgt om effectief te reageren bij ernstige burengeschillen. Vols promoveert 31 oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lees verder