Overzicht Nederlandse rechtspraak betogingen Occupy

De betogingen van Occupy Den Haag en Amsterdam hebben tot rechtszaken geleid. Eerder schreef ik al over Eindhoven en Rotterdam. De burgemeesters willen beperkingen stellen aan de betoging (Den Haag) of de hele manifestatie verbieden (Den Haag en Amsterdam). Een overzicht van de laatste jurisprudentie: Lees verder

Rechter acht ontruiming tentenkamp demonstranten Amsterdam rechtmatig

Een groep asielzoekers heeft een tentenkamp gebouwd om te demonstreren. De burgemeester van Amsterdam beveelt op grond van de Wet openbare manifestaties om de demonstratie te beëindigen. De bewoners van het tentenkamp stappen tevergeefs naar de rechter. De rechter acht de ontruiming van het tentenkamp rechtmatig. Zie ook de jurisprudentie over Occupy. Lees verder

Occupy Utrecht mag blijven demonstreren na verbod op grond van WOM

De burgemeester van Utrecht verbiedt op grond van de WOM de betoging van Occupy in Utrecht. Occupy verzoekt met succes om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter schorst het besluit van de burgemeester. Occupy mag blijven kamperen. Lees verder

Betoging Occupy Rotterdam moet op last burgemeester wijken voor evenementen

De burgemeester van Rotterdam laat Occupy Rotterdam weten dat het niet is toegestaan de betoging op het beursplein voort te zetten ten tijde van het terassen- en evenementenseizoen. Occupy Rotterdam is het daarmee niet eens en verzoekt om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter stelt vast dat hier de Wet Openbare Manifestaties (WOM) van toepassing is en schorst het besluit van de burgemeester. Occupy wordt gedurende korte periodes verboden om te betogen.

Lees verder

Burgemeester stelt onrechtmatige beperkingen aan demonstratie Occupy

De burgemeester van Den Haag besluit op grond van artikel 5 de Wet Openbare Manifestaties (WOM) beperkingen te stellen aan de demonstratie van Occupy Den Haag . Er mogen geen bouwsels of voorwerpen geplaatst worden die kennelijk primair gericht zijn op het faciliteren van een bestendig verblijf voor onbepaalde tijd. De voorzieningenrechter acht sommige beperkingen niet rechtmatig en schorst deze beperkingen. Lees verder