Overzicht Nederlandse rechtspraak betogingen Occupy

De betogingen van Occupy Den Haag en Amsterdam hebben tot rechtszaken geleid. Eerder schreef ik al over Eindhoven en Rotterdam. De burgemeesters willen beperkingen stellen aan de betoging (Den Haag) of de hele manifestatie verbieden (Den Haag en Amsterdam). Een overzicht van de laatste jurisprudentie:

Zie LJN: BV2957 van 29/01/2012 , waarin Occupy Den Haag niet ontvankelijk werd verklaard omdat nog geen sprake was van een besluit van de burgemeester.

Zie LJN: BV8402 van 9/3/2012, waarin de burgemeester met succes op grond van art. 5 van de Wet Openbare Manifestaties de betoging van Occupy Den Haag tijdens een evenement heeft verboden.

Zie LJN: BV9645 van 22/03/2012 waarin de burgemeester van Amsterdam de betoging laat verwijderen. Vreemd genoeg gaat de rechter hier niet in op het recht tot vergadering en betoging van art. 9 Grondwet, maar verricht deze alleen een belangenafweging.

Het noodbevel bij Occupy Ter Apel was onrechtmatig. Zie hier. Zie ook de uitspraak (LJN: BX5696) van de Rechtbank Groningen van 24/8/2012 waarin een betoging werd verboden.

Zie LJN: BX8417 waarin Occypy Den Haag met succes verboden aangevecht bij de rechter.

Zie LJN: BY6013 (december 2012) waarin de burgemeester van Den Haag met succes in het belang van de gezondheid beperkingen stelt aan de demonstratie “Wij blijven hier”.