Verlenen van evenementenvergunning voor overlastveroorzakend feest niet in strijd met art. 8 EVRM

De burgemeester verleent een evenementenvergunning voor een feest. Omwonenden zijn het daarmee oneens en stellen dat de overlast van het feest inbreuk maakt op hun recht op priveleven uit art. 8 EVRM. De Afdeling acht dit onjuist en stelt dat de vergunningverlening rechtmatig is.

Zie LJN: BW7625