Procedure tegen noodbevel en noodverordening Maasgouw tevergeefs

De burgemeester van Maasgouw stelt een noodverordening (176 Gemeentewet) vast en geeft ook een noodbevel (175 Gemeentewet). Er was sprake van een noodsituatie op een chemieterrein. De eigenaars van het terrein stappen tevergeefs naar de voorzieningenrechter. De verzoeken worden afgewezen. Lees verder

Noodbevel (art. 175 Gemeentewet) tentenkamp Occupy Ter Apel onrechtmatig

De burgemeester van Vlagtwedde beveelt een ieder om zich uit het gebied waar het tentenkamp van Occupy Ter Apel staat te verwijderen. Vervolgens stelt de burgemeester ook een noodverordening vast die het het verbiedt om zich op te houden in het Occupy-gebied. De bezetters stappen naar de rechter. Lees verder

Noodverordening in Bloemendaal

Vanwege de races op het circuit van Zandvoort heeft de burgemeester van Bloemendaal een noodverordening afgekondigd. De burgemeester verwacht enige openbare-ordeproblemen. De website van de gemeente meldt:

“De burgemeester heeft, met het oog op mogelijk openbare orde problemen m.b.t. de races op het circuit van Zandvoort en het hierbij verwachte bezoekersaantal van tussen de 60.000 en 80.000 toeschouwers en de strandbezoekers van enige duizenden, besloten om een noodverordening vast te stellen. Deze noodverordening maakt het mogelijk om op zondag 6 juni 2010 de voormalige oude vuilnisbelt, genaamd de Oude Belt, gelegen aan de Zeeweg te Overveen in gebruik te nemen als (overloop) parkeerplaats. Dit gebeurt indien de politie hiertoe bij gebleken noodzaak een verzoek doet aan de burgemeester in het kader van de Openbare orde en Veiligheid.”

Zie hier.