Gemeente weigert omzettingsvergunning Huisvestingswet vanwege overlast

Kamerverhuur omzettingsvergunningHet college van b&w van Utrecht weigert een omzettingsvergunning te verlenen omdat zij verwachten dat de omzetting van de woning naar onzelfstandige woonruimte overlast zal veroorzaken. De eigenaar van de woning is hier niet blij mee en stapt naar de rechter. Dat blijkt tevergeefs, want de rechter acht de weigering van de omzettingsvergunning rechtmatig. De opgelegde bestuurlijke boete wegens overtreding van de Huisvestingswet is ook rechtmatig. Lees verder

Omzettingsvergunning studentenpand geweigerd vanwege vrees voor overlast

Het college van b&w weigert een omzettingsvergunning te verlenen voor een studentenpand. Er wordt gevreesd voor ernstige overlast in de buurt. De eigenaar van het kamerverhuurpand is het daarmee oneens. Hij stelt tevergeefs beroep in. De rechtbank acht het rechtmatig dat de omzettingsvergunning is geweigerd.

Zie LJN: BW9655.

Zie ook LJN: BX8280 waar het gebruik van een kamerverhuurpand moet worden gestaakt wegens het ontbreken van een ontrekkingsvergunning.