Drugshandel in een woning: mag de burgemeester op basis van 13b Opiumwet de boel dichttimmeren?

Gesloten woning Amsterdam 13 opiumwetDrugshandel in en rond woningen veroorzaakt ernstige overlast voor omwonenden. Zij zijn bang voor drugsdealers en ondervinden hinder van schreeuwend en intimiderend bezoek. In 2008 heeft de wetgever daarom de burgemeester in artikel 13b Opiumwet de bevoegdheid gegeven om een woning te sluiten (juridisch gezegd: ‘een last onder bestuursdwang op te leggen’) als in de woning drugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn. Twee recente uitspraken laten zien dat in de praktijk discussie bestaat over de toepassing van artikel 13b Opiumwet. Lees verder

Burgemeesters pakken horecaondernemers aan die betrokken zijn bij geweld, kinderporno, drugshandel en illegaal gokken

Burgemeester sluit pandDe burgemeester heeft meerdere instrumenten om horecaondernemers aan te pakken die betrokken zijn bij illegale activiteiten. Recente jurisprudentie geeft een goed overzicht van de verschillende mogelijkheden. Zo trekt de burgemeester van Den Bosch onlangs de drank- en horecawetvergunning als ook de exploitatievergunning in, omdat in een café illegale gokactiviteiten hebben plaatsgevonden. De voorzieningenrechter acht dit besluit rechtmatig.

In een andere zaak acht de Raad van State het besluit van de burgemeester van Den Haag om een café te sluiten wegens een steekincident rechtmatig. De basis van dit sluitingsbesluit is art. 174 Gemeentewet en de APV.

In weer een ander geval sluit de burgemeester van Valkenswaard op grond van art. 13b Opiumwet een horeca-inrichting. In het café worden verdovende middelen verhandeld. De rechtbank oordeelt dat de sluiting rechtmatig is.

In een andere zaak trekken het college van b&w en de burgemeester zowel de drank- en horecawetvergunning als de exploitatievergunning in, omdat de exploitant wordt verdacht van het bezit van kinderporno en het zich schuldig maken aan mensenhandel. Bovendien is een stagaire aangerand. De ABRvS acht de intrekkingen gerechtvaardigd. Lees verder

Welke mogelijkheden biedt artikel 174a Gemeentewet om overlast in koopwoningen aan te pakken?

Gesloten woning Amsterdam Welke ruimte biedt artikel 174a Gemeentewet om overlast aan te pakken? Kunnen overlastveroorzakers in koopwoningen ongestoord hun gang gaan? Uit een aantal recente zaken blijkt dat de Wet Victoria maar weinig toevoegt aan de gereedschapskist van de burgemeester. Dat leidt ertoe dat slachtoffers en burgemeesters soms met de handen in het haar zitten. Zo ook in Purmerend. In 2012 sluit de burgemeester van die plaats een woning om ernstige woonoverlast te stoppen. Er is sprake van een geëscaleerde burenruzie over geluidsoverlast. De voorzieningenrechter acht de sluiting echter onrechtmatig en wijst het verzoek om een voorlopige voorziening toe. Opmerkelijk is dat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem aangeeft dat de geluidsoverlast het woongenot van de buren ernstig aantast en dat goed te begrijpen valt dat de burgemeester heeft opgetreden. Een woningsluiting is volgens hem echter niet op zijn plaats, omdat geluidsoverlast een woningsluiting niet rechtvaardigt.

De uitspraak roept twee vragen op. Ten eerste is het onduidelijk welke mogelijkheid artikel 174a Gemeentewet (de Wet Victoria) biedt bij de aanpak van overlast. Ten tweede is het de vraag of de burgemeester andere mogelijkheden had om de woonoverlast aan te pakken. orzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem aangeeft dat de geluidsoverlast het woongenot van de buren ernstig aantast en dat goed te begrijpen valt dat de burgemeester heeft opgetreden. Een woningsluiting is volgens hem echter niet op zijn plaats, omdat geluidsoverlast een woningsluiting niet rechtvaardigt.

Lees verder

Burgemeester heeft kamerverhuurpand ten onrechte gesloten op grond van art. 13b Opiumwet

steegje.jpgIn een kamer in een kamerverhuurpand wordt een handelshoeveelheid drugs aangetroffen. De burgemeester sluit op grond van art. 13b Opiumwet het hele pand. De Raad van State acht dit onrechtmatig, omdat niet is vast komen te staan dat alle kamers betrokken zijn bij drugshandel. De burgemeester kon alleen overgaan tot sluiting van het betrokken kamergedeelte. Lees verder

Raad van State: sluiting woning op grond van 13b Opiumwet rechtmatig na drugsvondst

Verloederd pandDe burgemeester van Tilburg sluit een woning voor de duur van zes maanden nadat in de woning een handelshoeveelheid drugs is aangetroffen. De bewoner stapt tevergeefs naar de rechter. De Raad van State acht de burgemeester bevoegd tot toepassen van art. 13b Opiumwet en deze bevoegdheid niet in strijd met art. 6 EVRM. Lees verder