Evaluatie Voetbalwet verschenen en wetswijzigingen door Minister Veiligheid en Justitie aangekondigd

De evaluatie van de Voetbalwet is verschenen. In 2010 werd deze Voetbalwet na veel politiek debat ingevoerd. Gedurende deze afgelopen twee jaren is de Voetbalwet meerdere malen niet met veel succes ingezet. Zie hier voor een overzicht van jurisprudentie rondom de Voetbalwet. Daar was eerder voor gewaarschuwd door Brouwer & Schilder. In 2012 is de eerste evaluatie verschenen. Onderzoeksbureau Pro Facto schreef ‘Op doel? Evaluatie van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast’.

De inspectie veiligheid en justitie onderzocht de toepassing van de Voetbalwet in 2012. Eerder deden zij onderzoek naar de toepassing in 2010-2011.

De Minister van Veiligheid en Justitie stelt de volgende wetswijzigingen voor:

1. Burgemeesters moeten bij ernstige vrees voor herhaalde schending van de openbare orde gericht gebiedsverboden, groepsverboden en een meldplicht kunnen opleggen met een langere effectieve werking dan de huidige drie maanden. Een maatregel geldt gedurende die periode dan niet aaneengesloten, maar bijvoorbeeld alleen op speeldagen. Ik bereid een voorstel tot wijziging van artikel 172a van de Gemeentewet voor om dit mogelijk te maken.

2. De strafrechter moet een gebiedsverbod, contactverbod of meldplicht van maximaal vijf jaar kunnen opleggen als vrijheidsbeperkende maatregel. Ik zal een voorstel tot wijziging van artikel 38v van het Wetboek van Strafrecht voorbereiden om dit mogelijk te maken.

3. Wie een door de burgemeester opgelegd gebiedsverbod of opgelegde meldplicht overtreedt, moet ook buiten heterdaad kunnen worden aangehouden. Ik heb hiertoe een voorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in voorbereiding.

Zie hier voor de verdere reactie van de minister.