College van b&w moet optreden tegen overlastgevende voetbalkooi

gesloten pandHet gebruik van een voetbalkooi veroorzaakt veel geluidsoverlast voor omwonenden. Een omwonende dient een verzoek tot handhaving van het geluidshinderverbod uit de APV in. Het college weigert om handhavend op te treden. De rechtbank fluit het college terug. Het college moet volgens de rechtbank actie ondernemen.De rechtbank overweegt:

23. Hoe nu verder? Verweerder zal nieuwe besluiten dienen te nemen met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen. Verweerder zal alle denkbare opties de revue moeten laten passeren om te komen tot een redelijker oplossing. Daaronder valt ook de mogelijkheid van verplaatsing van de voetbalkooi. Indien dit na een gedegen onderzoek geen reële oplossing zal blijken te zijn, bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan geschikte locaties of de met verplaatsing gemoeide kosten, dan zal verweerder moeten beoordelen op welke wijze de overlast van de voetbalkooi aan het [straatnaam] verder kan worden ingeperkt. Dit kan een combinatie van maatregelen zijn. Te denken valt aan het eiser 1 geboden pakket aan voorzieningen, in samenhang met een ontheffing onder voorschriften, en een (verdere) inperking van de openingstijden, zoals ook ter zitting van de rechtbank met partijen is besproken. Eiser 1 zal zich daarbij moeten realiseren dat hij enige overlast zal moeten dulden.

Zie BZ9538

Zie ook hier.