Occupy Amsterdam verliest rechtzaak tegen Burgemeester van Amsterdam

OccupyDe Burgemeester van Amsterdam stelt beperkingen aan de betoging van Occupy. De betogers maken tevergeefs bezwaar tegen dit besluit. De rechtbank gaat in op meerdere argumenten van de betogers. De rechbank stelt klip en klaar dat een betoging in een tentenkamp in zijn geheel onder de reikwijdte van de Wet Openbare Manifestaties valt. De burgemeester kan op basis van die wet wel beperkingen aan een dergelijke betoging stellen. In dit concrete geval is volgens de rechtbank niet gebleken dat de opgelegde beperkingen de betoging van eisers feitenlijk onmogelijk hebben gemaakt. Er is dus geen sprake van een beëindiging van de betoging, zoals de betogers van het Occupy kamp beweren. Lees verder

Rechter acht ontruiming tentenkamp demonstranten Amsterdam rechtmatig

Een groep asielzoekers heeft een tentenkamp gebouwd om te demonstreren. De burgemeester van Amsterdam beveelt op grond van de Wet openbare manifestaties om de demonstratie te beëindigen. De bewoners van het tentenkamp stappen tevergeefs naar de rechter. De rechter acht de ontruiming van het tentenkamp rechtmatig. Zie ook de jurisprudentie over Occupy. Lees verder

Boa’s door politierechter op vingers getikt wegens onrechtmatige actie tijdens betoging

Een activiste van de Anarchistische Groep Amsterdam wordt door buitengewoon opsportingsambtenaren (boa’s) vermaand om te stoppen met flyeren en zich te legitimeren. Zij weigert dat. Een boa pakt de activiste vervolgens vast en draagt haar over aan de politie. De activiste zit één dag vast en wordt strafrechtelijk vervolgd. De politierechter spreekt haar vrij en geeft de boa’s een harde tik op de vingers. Lees verder

Occupy Utrecht mag blijven demonstreren na verbod op grond van WOM

De burgemeester van Utrecht verbiedt op grond van de WOM de betoging van Occupy in Utrecht. Occupy verzoekt met succes om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter schorst het besluit van de burgemeester. Occupy mag blijven kamperen. Lees verder

Betoging Occupy Rotterdam moet op last burgemeester wijken voor evenementen

De burgemeester van Rotterdam laat Occupy Rotterdam weten dat het niet is toegestaan de betoging op het beursplein voort te zetten ten tijde van het terassen- en evenementenseizoen. Occupy Rotterdam is het daarmee niet eens en verzoekt om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter stelt vast dat hier de Wet Openbare Manifestaties (WOM) van toepassing is en schorst het besluit van de burgemeester. Occupy wordt gedurende korte periodes verboden om te betogen.

Lees verder