Tijdelijk huisverbod terecht verlengd

De burgemeester van Hoogezand-Sappemeer legt een man een tijdelijk huisverbod op. Na een aantal dagen verlengt hij op grond van artikel 9 Wet tijdelijk huisverbod het verbod. De man stapt naar de rechter en stelt dat de verlenging niet rechtmatig is. Hij heeft contact gezocht met hulpverleningsinstanties. De voorzieningenrechter wijst het verzoek tot voorlopige voorziening af. Hoewel de motivering van het verlengingsbesluit summier is, is van onrechtmatigheid van het besluit geen sprake. De man heeft volgens de rechter nog geen reeële aanvang gemaakt met de hulpverlening.

Zie LJN: BL8016.