Noodverordening van kracht en veiligheidsrisicogebied aangewezen in Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden meldt het volgende:

De Burgemeester van Leeuwarden heeft op grond van artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening, in samenhang met artikel 151b van de Gemeentewet,  het gehele gebied van de gemeente Leeuwarden met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, tijdelijk aan te wijzen als veiligheidsrisico waardoor er overal in de gemeente preventief gefouilleerd mag worden. Uit politie informatie van afgelopen woensdagavond 3 december is gebleken dat een groep van circa  honderd Go Ahead Eagles aanhangers naar Leeuwarden wil komen, ongeacht de uitspraak voor de rechtbank, om een confrontatie aan te gaan met Cambuur aanhangers. Het besluit van de burgemeester, na overleg met de driehoekspartners, en alle inzet van de politie is erop gericht om de openbare orde en veiligheid in de stad te behouden.
Ook heeft de burgemeester een noodverordening vastgesteld. Met deze noodverordening geeft de burgemeester de politie meer mogelijkheden om (dreigende) verstoringen van de openbare orde tegen te gaan. Zo kan op basis van de noodverordening aan supporters de toegang tot de directe omgeving van het stadion worden ontzegd, dan wel kan niet- inwoners van de gemeente in voorkomende gevallen worden gesommeerd de stad de verlaten. Inwoners van de gemeente kunnen worden gesommeerd het gebied waar zich eventuele ongeregeldheden voordoen te verlaten. De burgemeester heeft de bevoegdheid de noodverordening vast te stellen op grond van artikel 176 Gemeentewet. De noodverordening treedt in werking op vrijdag 4 december 2009 om 09.00 uur en geldt tot zaterdag 5 december 2009 04.00 uur.

‘De burgemeester van Leeuwarden heeft op grond van artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening, in samenhang met artikel 151b van de Gemeentewet,  het gehele gebied van de gemeente Leeuwarden met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, tijdelijk aan te wijzen als veiligheidsrisico waardoor er overal in de gemeente preventief gefouilleerd mag worden. Uit politie informatie van afgelopen woensdagavond 3 december is gebleken dat een groep van circa  honderd Go Ahead Eagles aanhangers naar Leeuwarden wil komen, ongeacht de uitspraak voor de rechtbank, om een confrontatie aan te gaan met Cambuur aanhangers. Het besluit van de burgemeester, na overleg met de driehoekspartners, en alle inzet van de politie is erop gericht om de openbare orde en veiligheid in de stad te behouden.

Ook heeft de burgemeester een noodverordening vastgesteld. Met deze noodverordening geeft de burgemeester de politie meer mogelijkheden om (dreigende) verstoringen van de openbare orde tegen te gaan. Zo kan op basis van de noodverordening aan supporters de toegang tot de directe omgeving van het stadion worden ontzegd, dan wel kan niet- inwoners van de gemeente in voorkomende gevallen worden gesommeerd de stad de verlaten. Inwoners van de gemeente kunnen worden gesommeerd het gebied waar zich eventuele ongeregeldheden voordoen te verlaten. De burgemeester heeft de bevoegdheid de noodverordening vast te stellen op grond van artikel 176 Gemeentewet. De noodverordening treedt in werking op vrijdag 4 december 2009 om 09.00 uur en geldt tot zaterdag 5 december 2009 04.00 uur. ‘

Bron.

Zie hier voor het aanwijzingsbesluit en de noodverordening. Dit besluit volgt op de rechterlijke uitspraak op 3 december 2009. Zie het eerdere bericht op deze site. Go Ahead Eagles roept via hun site op 3 december de fans op om thuis te blijven.