Verlening tijdelijk huisverbod vernietigd

De burgemeester  van Rotterdam legt een man een tijdelijk huisverbod op en verlengt dit verbod met achttien dagen. De man stelt beroep in tegen het verlengingsbesluit. De voorzieningenrechter verklaart dit beroep gegrond:

“Voorts is uit de stukken gebleken dat de vrouw kort na het opleggen van het huisverbod de woning heeft verlaten, dat zij ten tijde van de verlenging van het huisverbod en daarna niet in de woning aan de Voorde 75 verbleef, en dat zij niet voornemens is daarin terug te keren. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er onder deze omstandigheden geen sprake meer van personen die met verzoeker in de woning wonen. Niet kan worden geoordeeld dat verzoekers aanwezigheid in de woning een ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die met hem in de woning wonen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet tijdelijk huisverbod.”

Het verlengingsbesluit wordt vernietigd.

Zie LJN: BL9131