Verloederde en vervuilde tuinen

In 2009 schreef ik voor de VROM-inspectie een handreiking om verloederde en vervuilde aan te pakken. Deze tuintjes zijn vaak een grote overlastbron voor de buurt. In de handreiking wordt aandacht besteed aan bestuursrecht en huurrecht, maar ook aan andere oplossingen. Vervuilde tuinen kunnen bijvoorbeeld worden aangepakt met juridische maatregelen zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang. Een verhuurder kan de kosten van een herstelling verhalen als servicekostenpost. En in het uiterste geval kan de rechter de huurovereenkomst wegens wanprestatie ontbinden. Klik hier voor de handreiking.