Vijfjarige sluiting van winkel op grond van 13b Opiumwet vernietigd

De burgemeester van Roosendaal sluit op grond van art. 13b Opiumwet een kledingwinkel voor de duur van vijf jaar.  De Afdeling overweegt:

“Nu de door de burgemeester gehanteerde beleidsregels voorzien in een sluiting zonder meer voor de aanzienlijke duur van vijf jaar houden deze beleidsregels onvoldoende rekening met het hierboven genoemde reparatoire karakter van een sluitingsbevel. (…)

Dit betekent dat de burgemeester bij het besluit op bezwaar ter motivering van de sluiting van de kledingwinkel voor vijf jaar niet heeft mogen volstaan met een verwijzing naar deze beleidsregels. (…)”

Het hoger beroep is gegrond

Zie LJN: BN6187.