Weigering omzettingsvergunning wegens overlast kamerverhuur is onrechtmatig

kamerverhuurHet college van burgemeester en wethouders weigert een kamerverhuurder een omzettingsvergunning ten behoeve van kamerverhuur te verlenen. Het college vreest dat de kamerverhuur tot een ontoelaatbare inbreuk op het woon- en leefmilieu zal leiden. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State acht deze weigering onrechtmatig, omdat bij de beoordeling van onjuiste gegevens is uitgegaan.Zie ECLI:NL:RVS:2013:876