Weigering preventieve fouillering strafbaar op grond van art. 184 Sr

Een man weigert in Amsterdam mee te werken aan een preventieve fouillering. De man wordt daarop vervolgd wegens overtreding van art. 184 Sr. De man stelt dat de burgemeester van Amsterdam zijn besluit tot aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied (art. 151b Gemeentewet) onvoldoende heeft gemotiveerd en dat daarom geen preventieve fouillering mogelijk is. Het Hof Amsterdam wijst dit verweer af en acht de man schuldig aan overtreding van art. 184 Sr. De man krijgt echter geen straf of maatregel opgelegd.

Zie LJN: BW8388.