Weigering preventieve fouillering strafbaar op grond van art. 184 Sr

Een man weigert in Amsterdam mee te werken aan een preventieve fouillering. De man wordt daarop vervolgd wegens overtreding van art. 184 Sr. De man stelt dat de burgemeester van Amsterdam zijn besluit tot aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied (art. 151b Gemeentewet) onvoldoende heeft gemotiveerd en dat daarom geen preventieve fouillering mogelijk is. Het Hof Amsterdam wijst dit verweer af en acht de man schuldig aan overtreding van art. 184 Sr. De man krijgt echter geen straf of maatregel opgelegd.

Zie LJN: BW8388.

1 thought on “Weigering preventieve fouillering strafbaar op grond van art. 184 Sr

  1. Op grond van welk artikel wordt de bevelsbevoegdheid ontleent.
    Ovj beveelt ex 50,51 en 52 WWM. Deze artikelen handelen over openen verpakking; onderzoek vervoermiddelen en onderzoek kleding/reisbagage. De beoegdheid tot vordering dat iemand zich onderwerpt aan de fouillering kan m.i. nergens aan ontleent worden. Bij het niet verlenen van medewerking kan sprake zijn van wederspanningheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *